کندن چاه در طارم وحومه

نظرات مشتری

۰۹۱۲۸۳۹۴۷۶۰نوروزی

حفره چاه یک سنت قدیمی است که برای حفره آن ودسترسی به آب استفاده می‌شود ویا چاه فاضلاب برای ساختمان های جدید وقدیم حفر می کنیم

کندن چاه درطارم وحومه

خدمات حفره چاه نوروزی

 • کندن چاه آب
 • وفاضلاب
 • ارت
 • آزمایشی
 • وآب بارانی

تمامیه این خدمات توسط آقای نوروزی که تخصص فنی در این زمینه دارد صورت می گیرد بدون واسطه مستقیم با مقنی در این محل وحومه صورت می گیردفقط بایک تماس کار خود را به ما بسپارید حدف کارما مشتری مداری ماست

رضایت مشتری سرمایه‌ی ما هست با قیمت های مناسب

انجام کلیه خدمات حفره چاه شامل

توقه چینی

کول گذاری

گلدان گذاری

لایروبی

تبدیل چاه کهنه به چاه نو

مراحل چاه کنی

دراین مراحل شمارا با ساختار چاه آشنا می کنیم در ادامه همراه ما باشید

گودالی استوانه‌ای شکل عمودی که توسط انسان ویا طبیعت از سطح زمین به عمق آن احداث شوده است

رایج ترین اقسام چاه آب است به منظور دسترسی‌های مخازن آب های زیر زمینی وبهربرداری ازآن حفا ی می‌شود این چاه آب به دو نوع انجام می‌شود

چاه دستی

بعضی از این چاه هادر عمق کم به آب دست پیدا می کنیم وبا استفاده از وسایل ابتدایی ونیز مهارت انسانی حفر میشودواز چند قشر های نفوذ پذیر ونفوذ ناپذیر آن ها می گذرد وبه یک مخزن آب محصور می رسد در این مقاله از ابعاد فنی وفرهنگی چاه های آب در ایران فن آب شناسی وحفره چاه دستی مقنی ای که نشانه های آب پنهان را بر سطح زمین نشناسند در کار خود ناقص است

در روش های سنتی مقنیان برای پی بردن به وجود آب در عمق زمین برای حفره چاه های آب نیز قابل استفاده است با آب شودن برف ها یک ناحیه از بیابان زود تر از برف های دیگر آب می شود در جریان بودن آب های زیر زمینی با بودن کو ه های بلند وبرفگیر وغیره جزو همین فنون برای تشخیصکاران آب وتعیین محل چاه است

حفره چاه دستی در ایران در گذشته دور دست کم از دوره ایلام وتا به امروز تقریباً بر اساس فن ساده رایج بوده است

ابزارهای حفره چاه

ابزارهای کندن چاه دستی ساده اند از جمله کلنگفلزییک طرفه بادسته کوتاه وبیلچه با دسته چوبی کوتاه چرخ ویا بالاور طناب و کابل ۳۰ تری ولامپ وفرغون دژبر برقی دستی کوچک وبزرگ دُل از جنس گونی که دهانه‌ی آن از میلهی دایره‌ای شکل استفاده می‌شود وابزار سیستم ایمنی مقنی کمر بندوکلاه ایمنی وچکمه است

در اولین مرحله محل حفره چاه را مشخص می کنیم اگر چاه فاضلاب باشد باید نزدیک لوله های فاضلاب باشد ودور از محل رفت آمد مثلآ زیر پله انباریو ….واگر مجبور شدیم چاه را در محل پر رفت آمد حفر کنیم آشپز خانه ویا پذیرایی

باید از دال بتنی استفاده کنیم تا در مواقع ریزش چاه افراد به چاه صعود نکنندویا اگر چاه آب باشد باید جایی حفر کنیم تا رویه رشته های آبی باشد ویا جایی که در عمق کنتر به آب دسترسی پیدا کنیم که افراد مبتدی نمی تواند به این نکات توجه کند پس در مرحله‌ی اول جای مناسب توسط مقنی که تخصص بالایی در این زمینه دارد انجام می‌شود برای انجام کار خود با ما تماس بگیرید

۰۹۱۹۲۷۲۳۰۹۰ نوروزی

نکته مهم جای مناسب توسط مقنی به وسیله‌ی نوک کلنگ دایره‌ای می کشد ودهانه ی چاه شروع به کار می کند

چرخ دستی

مرکب که از چهار تا پایه‌ی فلزی در ابعاد 5×25×150سانتی متر است که در وسط وانتهای همپایه فلزی آم که به وسیله‌ی پیچو مهره قوی به هم متصل شوده اند هر چهار پایه محور فلزی عبور می کند این محور بر روی شان های پای های چرخ قرار دارن وقرقرهی آن از سیم بکسل ۲۰ متری ویا بزرگ تر استفاده می‌شود ارتفاع هر یک از این پایه ها یک متر اسن ودر چرخ از گلاب افغانی استفاده می‌شود

دُل

دُل کیسه‌ای است ویا پلاستیکی ویا از جنس گونی که برا ی دهانه‌ی آن از چنبره ای آهنی استفاده می‌شودبا استفاده از نخ کلفت وسیم نازک میدوزند تا همیشه دهانه‌ی کیسه باز باشد

کابل ولامپ

در عمق های بیشتر چون تاریک است ودید بسیار محدود است از این وسایل استفاده می کنیم

دم چاه که در روز بیشتر است از لامپ استفاده نمی‌کنیم چون حرارت وسرمایه زمین زیاد می‌شود وباعث تولید دم زیاد میشوداگر دم زیاد باشد باعث آزار وخفه شودن مقنی می‌ شود.اگر زیاد باشد با لوله‌ی آهنگری به عمق چاه هواساز ی می کنیم ویا از هوا کش استفاده می کنیم تا جریان هوادران چاه جریان داشته باشد وهوای داخل چاه را تصویه کند.از هوا کش استفاده می کنیم

نیروی لازمه چاه کنی

حداقل نیروی لازمه برای چاه کنی یا کلنگ زن برای کندن چاه که توسط مقنی انجام می‌شود

چرخ کش کار گر است که در بالا کنار چرخ می ایستد ویا ویا چرخاندن چرخ دُل پراز خاک را از عمق چاه بیرون می کشد

دُل کش کار گر ساده‌ای لست که بند دُل را از قلاب طناب ویا سیم بکسل چرخ بر دارد وخاک را دور از محوطه‌ی چاه می‌ریزد به وسیله‌ی فرغون خالی می کند ودوباره بند را به دُل میاندازد وآن را به وسیله ی چرخ بلبرینگ دار که هم فلزی است وهم از سیمبکسل استفاده شوده به درون چاه هدایت می کند واگر دُل کش در کار خود تأخیر کند تاوقتی برگشت آن چرخ کش کار آن را انجام می دهد

برای جلو گیری از ریزش چاه

مقنی که تخصص زیادی دارد باید تو سازی کند ویا اگر ریخته گری است ینی با دست پر شوده تا بد از دوسه متر کندن دیواره هارا به گچ آغشته می کنیم تاریزش نکند

ویا چاهی که زمین نرمی ویا ماسه بادی است ریزش می کندباید بد از یک متر کندن همراه با حفاری از کول استفاده می کنیم ویا تگر ریزشی نداشته باشد واین اتفاق بد از مرور زمان بیوفتد بد از کندن ۲۰ متر یا زیاد بد از اتمام کار از کول گذاری استفاده می کنیم

زمینی که به وسیله نیرو انسانی پر شود

کندن چاه در هر محیطی متفاوت است چون به نوع و شرایط زمین بستگی دارد امکان داردزمین نرم ویا سخت واز جنس ماسه بادی ویا شنی است ودر هر زمین عمق دسترسی به آب فرق می کند

همان طور که می دانید زمین دارای لایه های متفاوتی است

اگر موقع حفر به ماسه بادی بر خور کردیم در چاه فاضلاب

نمی‌توانیم بلافاصله انباری بزنیم چون ریزش می کند باید می‌دهیم انباری را بیشتر کنیم تا به لایه‌ی دیگری از زمین برسیم اگر از شرایط زمین مطمئن شویم می توانیم انباری چاه فاضلاب را هم به سمت راست وچپ حفر می کنیم وبد از حفر چاه همراه با کندن خاک را به وسیله‌ی چرخ دستی بلبرینگ دار از چاه خارج می کنیم واگر زمین سخت باشد غیره قابل ریزش از دژبر برقی بزرگ استفاده می کنیم چون با نیروی بسیار بالای برق کار می کند ولرزش ایجاد می کند واگر زمینی نرم باشد ینی امکان ریزش داشته باشد از دژبر برقی کوچک ویا از کلنگ استفاده می کنیم چون قابل ریزش است دژبر کوچک نمی تواند باعث ریزش چاه بشوداستفاده می کنیم

میله ی چاه که به صورت افقی انجام می‌شود سعی کنیم که نزدیک لوله های فاضلاب باشد اگر دور تر از این مکان باشد لوله فاضلاب به صورت افقی استفاده می کنند که باعث گرفتگی لوله می‌شود وانباری چاه که به صورت افقی به سمت راستو چپ حفر می‌شود انباری که وظیفه‌ی جمع کردن انواع پس مانده های مو ثابون نوار بهداشتی ویا دست مال کاغذی را برعهده دارد در خود می گیرد این عمل ها باعث می‌شود که امکان جذب شودن آب از دیواره های چاه کمتر شود ما می توانیم با لایروبی این مشکل را برای شما هموار کنیم ما بالایروبی می توانیم با کف تراشی ولایروبی دیواره چاه چاه کهنه را به چاه نو تبدیل کنیم که قدرت جذبی بالایی هم پیدا می کند

انباری چاه فاضلاب

این تصویر انباری چاه فاضلاب نمو نه کار خودمان است

چرا انباری

چاهی که میله ی آن ۳۰ متر باشد بدون انباری زود تر از چاهی که ۱۵ متر میله داشته باشد و۳ متر به راست و۳ متر به چپانباری داشته باشد کار برد زیادی نسبت به چاه ۳۰ متری دارد شما فرض کنید ته یک لیوان سوراخ ایجاد کردید بد مدتی شاهد این خواهید بود که درون لیوان آبی نمانده است ولی بدون سوراخ باشد فوری پر میشو د این مانند چاهی است که انباری داشته باشد یا نه اگر دارای انباری باشد آب چا هر روز هر لحضه جذب می‌شود ودیر به دیر پر می‌شود وچاه بدون انباری زود پر می‌شود وهزینه های زیادی برای شما هم شهری عزیز به جا می کذارد

انباری چاه در هر ابعاد که در خواست مشتریه عزیز باشد ما انجام میدهیم

مراحل حفره چاه

در اولین مرحله بد از تعیین مکان مناسب وحفره میله وانباری چاه عمل کول گذاری انجام می دهیم وباز این مراحل دهانه ی چاه را توقه چینی می کنیم و بد از اتمام همه‌ی مراحل از دریچه‌ی مناسب که از جنس بتن سرامیکی ویا فلزی استفاده می کنیم

نمونه کار نوروزی در توقه چینی

حفره چاه آب

در این مقاله شمارا با حفره چاه آب آشنا می کنیم که سنتی قدیمی است ما انسان ها برای احتیاج های روزمره به خاطره آب در این سال ها که با کم بود آب وبارش کم مواجه شوده ایم آب های زیر زمینی با کندن چاه به آن دست پیدا می کنیم نوروزی با تخصص بالایی که در این زمینه دارد شمارا در این زمینه یاری می کند پس فرصت را از دست ندهید همین حالا با ما تماس بگیرید اگر قصد دارید در محل سکونت ویا در باغ چاه آب بکنید بدون تردید با ما تماس حاصل فرمایید بدون محدودیت زمانی بدون واسطه مستقیم با مقنی انجام تمامی خدمات صفر تا صد با تخصص فنی

این نمونه کار نوروزی که با حفاری چاه آب به این آب با کندن دست پیدا کردیم پس همین حالا با ما تماس بگیرید تا کاره شما همشهری عزیز را انجام دهیم همه خدمات چاه از صفر تا صد توسط مقنی بدون واسطه که تخصص با لایی در این زمینه دارد انجام می گیرد

تمامیه افراد ما با مجرب وتجربه بالا در حفاری به شما عزیزان خدمات رسانی می کنند بدون واسطه توسط مقنی کاردان که تجربه‌ی بالایی در این زمینه دارد انجام می‌شود

تمامیه خدمات مربوط به چاه طبقه قرارداد که بین طرفین بسته شوده انجام می‌شود وافراد که برای حفاری مشغولند را بیمه ح ادث می کنیم تا جان کار کنان موقع کار ایمن باشد ما تمامیه تجهیزات ایمنی را موقع کار رعایت می کنیم تا از حوادث جلو گیری شود پس همین حالا برای انجام خدمات خود با ما در تماس باشید توسط خود مقنی بدون واسطه انجام ميشود


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

7 پاسخ به “کندن چاه در طارم وحومه”

 1. حبیبی نیم‌رخ
  حبیبی

  سلام بابت زحماتتون تشکر می کنم که واقن خیلی زحمت کشیدین

  1. admin نیم‌رخ

   سلام خواهش می کنم اگر از خدمات ما رازی بودین به آشناهاهم معرفی کنید

 2. admin نیم‌رخ

  سلام با عرض خسته نباشید خواستم اززحمت های شما تشکر کنم کارتون خوب بود ممنون

  1. admin نیم‌رخ

   این باعث خرسندی ماست

  2. admin نیم‌رخ

   خواش می کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *